Pretražite zbirke i dokumentacijske fondove Etnografskog muzeja

1 - 10 od 43
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
Ex437
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
Ex1817
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
Ex1561
vrijeme izrade:
18. st.
lokalitet:
inventarna oznaka:
Ex1557
naslov:
vrijeme izrade:
početak 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
Ex1460
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
Ex716
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
Ex715
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
tehnika:
inventarna oznaka:
Ex713
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
Ex722
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
Ex635
1 - 10 od 43