Pretražite zbirke i dokumentacijske fondove Etnografskog muzeja

1 - 10 od 21
vrijeme izrade:
2. pol. 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
30300-1
vrijeme izrade:
19. st.
vrsta građe:
inventarna oznaka:
Ex873
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
Ex825
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
Ex823a
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
Ex632
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
Ex630
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
Ex655
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
Ex413
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
Ex412
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
Ex411
1 - 10 od 21