Pretražite zbirke i dokumentacijske fondove Etnografskog muzeja

1 - 10 od 21
naslov:
vrijeme izrade:
1920. g.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
15649e
vrijeme izrade:
2. pol. 19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
23809
vrijeme izrade:
kraj 19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
17583a
vrijeme izrade:
kraj 19. st.
vrsta građe:
inventarna oznaka:
941
vrijeme izrade:
početak 20. st.
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
19579b
naslov:
vrijeme izrade:
početak 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
zbirka:
inventarna oznaka:
51942
vrijeme izrade:
kraj 19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
zbirka:
inventarna oznaka:
24596
vrijeme izrade:
početak 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
zbirka:
inventarna oznaka:
24523
1 - 10 od 21