Pretražite zbirke i dokumentacijske fondove Etnografskog muzeja

1 - 10 od 28
vrijeme izrade:
početak 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
22106
vrijeme izrade:
oko 1914. g.
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
12760
naslov:
vrijeme izrade:
početak 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
2071
vrijeme izrade:
kraj 19. st. ; oko 1921. g.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
511
naslov:
vrijeme izrade:
oko 1900. g.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
14674
vrijeme izrade:
oko 1980. g.
lokalitet:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
47358b
vrijeme izrade:
oko 1980. g.
lokalitet:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
47358a
vrijeme izrade:
1. pol. 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
46693
vrijeme izrade:
01.12.1977. g.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
27582a
vrijeme izrade:
1999. g.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
29258
1 - 10 od 28