Pretražite zbirke i dokumentacijske fondove Etnografskog muzeja

1 - 10 od 24
vrijeme izrade:
sredina 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
Ex2046
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
Ex1814
naslov:
vrijeme izrade:
1. pol. 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
Ex1678
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
Ex1593
vrijeme izrade:
20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
tehnika:
inventarna oznaka:
Ex1448
naslov:
vrijeme izrade:
početak 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
Ex1677
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
Ex1594
naslov:
vrijeme izrade:
početak 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
Ex1462
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
Ex823a
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
Ex386
1 - 10 od 24