Pretražite zbirke i dokumentacijske fondove Etnografskog muzeja

1 - 10 od 16
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
Ex1836
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
Ex1833
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
Ex1832
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
Ex1817
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
Ex1814
naslov:
vrijeme izrade:
1. pol. 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
Ex1678
vrijeme izrade:
1. pol. 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
Ex1710e
naslov:
vrijeme izrade:
početak 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
Ex1677
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
Ex1594
naslov:
vrijeme izrade:
početak 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
Ex1460
1 - 10 od 16