Pretražite zbirke i dokumentacijske fondove Etnografskog muzeja

1 - 10 od 13
vrijeme izrade:
2012. g.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
48768a-c
naslov:
vrijeme izrade:
19.-početak 20. st.
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
48481
vrijeme izrade:
19.-početak 20. st.
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
48443ab
vrijeme izrade:
početak 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
48441(1-5)
vrijeme izrade:
1. pol. 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
13898ab
naslov:
vrijeme izrade:
kraj 19.-početak 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
48438
vrijeme izrade:
oko 1860. g.
vrsta građe:
inventarna oznaka:
13020(1-2)
vrijeme izrade:
kraj 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
28341(1-2)
vrijeme izrade:
kraj 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
28337
naslov:
vrijeme izrade:
početak 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
14114
1 - 10 od 13