Impresum

Copyright © 2022 Etnografski muzej

Autor projekta/koncept
Matija Dronjić

Voditelji projekta
Matija Dronjić, mr. sc. Aleksandra Vlatković

Izrada i održavanje portala, web alata i baza podataka
Link2 d.o.o.

Tekstovi
dr. sc. Zvjezdana Antoš, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, mr. sc. Aida Brenko, Katarina Bušić, Matija Dronjić,, Tanja Kocković Zaborski, Danijela Križanec Beganović, Mareta Kurtin, mr. sc. Željka Petrović Osmak, Tea Šiško, Gordana Viljetić, mr. sc. Aleksandra Vlatković, Vesna Zorić, Marija Živković

Fotografije muzejskih predmeta
Matija Dronjić, Nina Koydl, Ervin Šilić, Nikola Šiško, Renata Škrinar, Goran Vranić

Vizualni identitet Etnografskog muzeja
Marko Barišić (Kocka d.o.o.)

Dizajn i prilagodba vizualnog identiteta
Ivan Drobina, Matija Dronjić

Projekt su omogućili
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske
Grad Zagreb – Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo