Kontakt

Etnografski muzej
Trg Mažuranića 14
HR-10000 Zagreb
T +385 1 4826 220
E emz@emz.hr

KAKO OSTVARITI PRAVO NA KORIŠTENJE GRAĐE IZ MUZEJSKIH ZBIRKI I FONDOVA?

Muzejska građa i dokumentacija Etnografskog muzeja daje se korisnicima na uvid radi njezine znanstvene i stručne obrade, izlaganja, objavljivanja u znanstvene i publicističke svrhe, te za potrebe nastave, kao i u druge opravdane svrhe. Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju Etnografskog muzeja obuhvaća pregled građe i dokumentacije, izradu preslika i presnimaka izvornika sa svrhom daljnje stručne i znanstvene obrade, objavljivanja i izlaganja, a omogućuje se svim zainteresiranim osobama pod uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju.

Za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju Etnografskog muzeja zainteresirani korisnik podnosi ispunjen i potpisan Zahtjev za davanje na uvid i korištenje muzejske građe i dokumentacije elektroničkim putem na email adresu matija@emz.hr. Rok izvršenja propisan je Pravilnikom, a iznosi 15 dana od datuma zaprimanja Zahtjeva.

Sukladno odredbama Pravilnika, muzejska građa i dokumentacija Etnografskog muzeja daje se u pravilu na uvid u obliku preslika i snimaka. Ukoliko preslici ili snimke ne postoje, muzej je dužan na zahtjev korisnika, a uz prethodno odobrenje ravnatelja odnosno voditelja muzeja, organizirati snimanje izvorne građe i dokumentacije, na trošak podnositelja zahtjeva sukladno važećem Cjeniku usluga uvida u muzejsku građu i dokumentaciju Etnografskog muzeja

Ukoliko nije navedeno drugačije, svi materijali objavljeni na ovom portalu dostupni su za korištenje u skladu s tzv. Creative Commons BY-NC-ND 4.0 licencom te za korištenje istih nije potrebno podnijeti Zahtjev za davanje na uvid i korištenje muzejske građe i dokumentacije.