O projektu

Muzejska građa u Etnografskom muzeju sustavno se evidentira i obrađuje od njegovog osnutka 1919. godine. Sve do kraja 20. stoljeća sustav vođenja muzejske dokumentacije temelji se na sustavu razvijenom u prvim desetljećima rada ustanove te se u osnovi vrlo malo mijenja, prilagođavajući se uglavnom tehničkim novitetima i promjenama legislative. Zahvaljujući općoj informatizaciji poslovanja koja je obilježila devedesete, započinje digitalizacija muzejskog fundusa. Introdukcijom digitalnih alata upravljanje muzejskom građom i dokumentacijom mijenja se iz temelja – fizičke inventarne knjige i sustavi kataloških kartoteka ustupaju mjesto naprednim informacijskim sustavima, točnije bazama podataka, a digitalizacija fundusa ubrzo postaje jednom od primarnih zadaća muzejskog osoblja. U narednom desetljeću započinju specifični, ciljani projekti digitalizacije primarno zaštitnog karaktera te obuhvaćaju građu iz audiovizualnih fondova, preciznije fototeke i negativoteke.  

Zahvaljujući podršci Ministarstva kulture i medija te Grada Zagreba, 2016. godine počinje projekt radnog naslova „Etnografski muzej Online (beta)“ kojemu je u fokusu uspostava suvremene platforme za upravljanje digitaliziranom građom u najširem smislu, alata koji će muzejskim stručnjacima omogućiti samostalno objavljivanje virtualnih kataloga u jedinstvenom repozitoriju prilagođenom najširem krugu korisnika. Temeljni cilj ovog sedmogodišnjeg projekta bio je povećati vidljivost fundusa Etnografskog muzeja putem povećanja dostupnosti digitalizirane građe te omogućavanjem samostalnog pretraživanja muzejskih baza podataka online pristupom.

Uz stručne djelatnike muzeja, u projektu je sudjelovao i čitav niz vanjskih suradnika, od tvrtki specijaliziranih za pružanje informatičkih usluga – od kojih bismo posebno istaknuli Link2 d.o.o., naše partnere koji nas prate gotovo dva desetljeća – preko raznih pružatelja usluga digitizacije pa sve do mnogobrojnih pripravnika, praktikanata i volontera kojima se ovom prilikom još jednom zahvaljujemo na angažmanu, vremenu i strpljenju.

Iako je objavom portala projekt formalno zaključen, u tijeku je izrada planova za daljnji razvoj ovog alata u sklopu velikog nacionalnog projekta e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine, a u skoroj budućnosti razmatramo i povezivanje s velikim međunarodnim platformama poput Europeane. U planu je i proširenje funkcionalnost ovoga alata u etapama, poput dodavanja novih opcija pretraživanja i filtriranja sadržaja, kao i konstantno povećanje digitalno dostupne građe iz fundusa i dokumentacijskih fondova Etnografskog muzeja.