Pretražite zbirke i dokumentacijske fondove Etnografskog muzeja

1 - 10 od 44
vrijeme izrade:
80-te 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
50547/2
vrijeme izrade:
80-te 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
50547/1
vrijeme izrade:
80-te 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
50547/3
vrijeme izrade:
2. pol. 20. st.
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
48008
vrijeme izrade:
7. des. 20. st.
lokalitet:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
48013
vrijeme izrade:
7. des. 20. st.
lokalitet:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
48011
vrijeme izrade:
7. des. 20. st.
lokalitet:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
48010
naslov:
vrijeme izrade:
20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
48007
vrijeme izrade:
oko 1950. g.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
46949
1 - 10 od 44