Pretražite zbirke i dokumentacijske fondove Etnografskog muzeja

1 - 10 od 60
naslov:
vrijeme izrade:
početak 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
10400f
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
BK 1069
vrijeme izrade:
20-te 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
ZGZ 96
naslov:
vrijeme izrade:
40-te 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
tehnika:
inventarna oznaka:
25660
vrijeme izrade:
1. pol. 20. st.
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
25378
naslov:
vrijeme izrade:
oko 1930. g.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
23384e
vrijeme izrade:
početak 20. st.
lokalitet:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
22124
vrijeme izrade:
početak 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
22087
vrijeme izrade:
početak 20. st.
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
22770
vrijeme izrade:
oko 1940. g.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
23753
1 - 10 od 60