Pretražite zbirke i dokumentacijske fondove Etnografskog muzeja

1 - 10 od 92
vrijeme izrade:
početak 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
15441
naslov:
vrijeme izrade:
početak 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
54808
vrijeme izrade:
2012. g.
lokalitet:
vrsta građe:
tehnika:
inventarna oznaka:
48291
naslov:
vrijeme izrade:
19. st.
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
BK 1069
vrijeme izrade:
19. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
BK 1068ab
vrijeme izrade:
kraj 19.-početak 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
BK 1048ab
vrijeme izrade:
20-te 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
inventarna oznaka:
ZGZ 96
vrijeme izrade:
2. pol. 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
inventarna oznaka:
47378
vrijeme izrade:
2. pol. 20. st.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
47376
naslov:
vrijeme izrade:
1877. g.
lokalitet:
vrsta građe:
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
45676
1 - 10 od 92