Zbirke i fondovi

Fond kataloga i sitnog tiska

Zbirku kataloga i sitnog tiska uz kataloge izložaba čine pozivnice, deplijani, brošure, letci, programi i slična građa koja je tiskana uz različita događanja, aktivnosti i programe koje je Muzej organizirao ili sudjelovao u njima. Zbirka je dio dokumentacijskog fonda Izdavačka djelatnost unutar kojeg je građa razvrstana kronološki prema vrsti.

mr. sc. Aleksandra Vlatković, viša kustosica-dokumentaristica