Zbirke i fondovi

Negativoteka

Negativoteka je oformljena neposredno nakon osnutka Etnografskog muzeja 1919. godine kao pandan Fototeci (fond fotografija bez negativa). Obuhvaća korpus od oko 25.000 negativa u crno-bijeloj i kolor tehnici. U najstarijem dijelu fonda nalazi se preko 6.000 negativa na staklenim pločama različitih dimenzija, kao i oko 5.000 negativa na filmu srednjeg i velikog formata, dok ostatak uglavnom otpada na negative na 35 milimetarskom filmu. Fond je motivski i tematski heterogen te se načelno može podijeliti na izvorne fotografije s terenskih istraživanja, fotografije muzejskih predmeta iz fundusa Etnografskog muzeja te fotodokumentaciju muzejskih izložbi i događanja. Geografski su uglavnom omeđene na prostor jugoistočne Europe, a snimali su ih u pravilu djelatnici Etnografskog muzeja, od kojih je moguće posebno istaknuti Vladimira Tkalčića, Milovana Gavazzija, Božidara Širolu, Marcela Davilu i dr.

Matija Dronjić, viši kustos