Zbirke i fondovi

Zbirka „peča“ središnje Hrvatske

Zbirka sadrži oko 2000 ženskih pokrivala za glavu tzv. „peča“. Peče spadaju u vrlo vrijedan folklorni tekstil. Žene su ih izrađivale od domaćega platna, a kasnije i kupovne svile. Naročito su se lijepo ukrašavale i posjedovale su vrlo bogatu simboliku. Često se smatraju oznakom udane žene, premda su ih prije pojave rubaca nosile i djevojke. Vrsta i kompozicija ukrasa određivale su njihovu funkciju. U ovisnosti o vrsti blagdana, starosti i vremenskim prilikama različito su se vezivale. U sadašnjem obliku Zbirka postoji od 2015. kad su predmeti izlučeni iz Zbirke narodnih nošnji središnje Hrvatske. Zbirka, naime, sadrži velik broj tipski jednakih predmeta koji su osnutkom Muzeja ušli u njegov inicijalni fundus. Ta je Zbirka zatvorena. Mnogi primjerci „peča“ potječu iz prve polovice 19., a neki i s konca 18. st. Sredinom 19. st. ti su predmeti u hrvatskoj javnosti dobili status hrvatske narodne/nacionalne umjetnosti pa su ih mnogi kolekcionari počeli sabirati. Po tadašnjim su se kriterijima vrednovali samo ukrašeni dijelovi pokrivala: tkanje, vez i čipka. U skladu s nastojanjima tadašnjih vlasti da promoviraju proizvode domaćega obrta i seoske kućne industrije taj je materijal trebao poslužiti kao nastavno pomagalo učenicima Obrtne škole, ali i kao inspiracija umjetnicima. Zbog različitih značenja koja pokrivala za glavu imaju u ljudskome životu, osobito u kontekstu identiteta, peče su tijekom proteklih 100 godine bile jedan od najčešće sabiranih, interpretiranih i izlaganih predmeta u Muzeju. 

mr. sc. Aida Brenko, muzejska savjetnica

Pogledaj sve predmete iz zbirke