Zbirke i fondovi

Zbirka modela i maketa

Predmeti za zbirku modela i maketa sabirali su se od osnutka Muzeja kako bi poučili građane o osobito vrijednim primjercima tradicijske arhitekture, kao i tehničkim dostignućima  na svim područjima seoskog života. Sakupljeni predmeti uglavnom  potječu iz početka 20. stoljeća, ali su zastupljeni i predmeti koje su izradili vješti ljubitelji narodne umjetnosti u drugoj polovici 20. stoljeća. Stoga predmeti imaju prvenstveno značenje kao vrijedna dokumentacija, a etnografski aspekt vidljiv je u promicanju vrijednosti narodnog obrta i rukotvorstva i muzealnom bilježenju narodne kulture. Modeli i makete bile su nadopuna muzejskim stalnim postavima u skladu s pojedinom koncepcijom, a služile su i kao nastavno pomagalo. Zbirka broji 72 makete i oblikovana je kao samostalna cjelina 2015. godine.

dr. sc. Zvjezdana Antoš, muzejska savjetnica

Pogledaj sve predmete iz zbirke