Zbirke i fondovi

Zbirka narodnih nošnji hrvatske dijaspore

Zbirka objedinjuje odjevno ruho pripadnika hrvatske nacionalne zajednice iz različitih područja srednjoeuropskih i istočnoeuropskih zemalja – Austrije, Češke, Kosova, Mađarske, Rumunjske i Srbije. Formirana je 2014. godine izdvajanjem pripadajuće građe iz postojećih muzejskih zbirki, a broji više od 750 predmeta. Sadržano cjelovito ruho – kompleti, njegovi pojedinačni dijelovi, različiti ukrasni dodaci i tekstilni fragmenti, što su se oblikovali pod kulturnim utjecajima susjednih naroda i mijenjali s razvojem trgovine i obrta, izrađeni su i korišteni pretežno u razdoblju druge pol. 19. i prve pol. 20. stoljeća. Najbrojniju cjelinu čini narodna nošnja hrvatskih subetničkih skupina Bunjavaca i Šokaca iz Vojvodine (Republika Srbija), zastupljena u svim tipološkim i stilskim inačicama. Manje je zastupljeno odjevno ruho Rekaških Šokaca, Karaševskih, Gradišćanskih, Moravskih Hrvata i različitih hrvatskih skupina iz mađarskog dijela Baranje. Suvremenim istraživačkim pristupom analiziraju se mijene i značenja narodne nošnje kao prepoznatljivoga pokazatelja kulturnoga identiteta, kao i njihova primjena u folklornoj umjetnosti.

Katarina Bušić, muzejska savjetnica

Pogledaj sve predmete iz zbirke