Zbirke i fondovi

Zbirka narodnih nošnji središnje Hrvatske

Zbirka narodnih nošnji središnje Hrvatske (Posavine, Moslavine, Banovine i Turopolja) sadrži oko 3300 predmeta. Osim odjevnih predmeta, Zbirka sadrži pokrivala za glavu i obuću. Mnogi od predmeta koji se nalaze u Zbirci dio su početnoga muzejskog fundusa. Ženske svečane nošnje bogatijeg seljačkog sloja, koje potječu iz 19. i početka 20. st. čine najveći dio ove Zbirke koja u sadašnjem obliku postoji od 2015. Nakon osnutka Muzeja, terenskim se istraživanjima nastojalo dokumentirati što više podataka o predmetima kako bi se prevladali nedostaci prethodnih praksi kojima je osnovni kriterij za prikupljanje građe bio estetski. U skladu s teorijskim polazištima tadašnje etnologije sabrana je građa trebala svjedočiti o karakterističnom tipu odijevanja na određenom kulturno-geografskom području. Zato se prednost davala tipičnim predmetima što veće starine kakvi su najčešće već postojali u Zbirci. Premda odjeća i obuća za svečane i obredne momente ima mnogo bogatiju simboliku nego što je to slučaj sa svakodnevnom i radnom odjećom, ipak je nedostatak ove potonje predstavljao problem za analizu građe i koncipiranje izložbi. Stoga 60-ih i 70-ih  godina 20. stoljeća muzejski stručnjaci počinju otkupljivati predmete koji nam omogućuju dinamičnije shvaćanje narodne kulture, na temelju čijeg istraživanja možemo govoriti ne samo o postojanju prethodnih oblika nego i formama koje nastaju u interakciji sa širim društvenim gospodarskim i kulturnim procesima. Danas najveći dio materijala ulazi u Zbirku otkupom na temelju ponuda ili darom. Za pojedine akcije Muzeja pokušalo se putem medija potaknuti ljude da sami donose predmete vezane uz određenu temu.

mr. sc. Aida Brenko, muzejska savjetnica

Pogledaj sve predmete iz zbirke