Zbirke i fondovi

Zbirka tradicijskog gospodarstva

Zbirka je oformljena pri samom osnutku Etnografskoga muzeja te broji oko 2500 predmeta. Većina ih pripada razdoblju od polovice 19. do polovice 20. st., no oblicima odražavaju davnu prošlost osnovnih grana tradicijskog gospodarstva tematski podijeljenih u slijedeće cjeline: stočarstvo, poljodjelstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, ribolov, pčelarstvo, lov i transport. Stočarstvo prezentiraju brnjice od pruća za sprečavanje paše, naprave za sputavanje stoke, zvona i klepke koje se vješaju stoci oko vrata te pastirski pribor. Od poljodjelskog inventara, uz alat (razni oblici motika, srpova, kosa i sječiva), prikupljeni su sanduci i posude dubljene u jednom komadu drva za čuvanje žitarica i brašna, jarmovi te različite vrste oraćih sprava. Vinogradarstvo i voćarstvo je zastupljeno posudama za transport grožđa i vina, tijeskovima za grožđe, podrumarskim priborom i posudama, alatom za njegovanje loze i voćaka te napravama za branje voća. Ribolov prezentiraju predmeti morskog i slatkovodnog ribarstva (drveni čun - monoksil, udice, osti, mreže, rasvjeta za noćni ribolov te zamke), a maslinarstvo predmeti vezani uz uzgoj maslina i proizvodnju maslinova ulja (žrvnjevi, korita, drvene posude za taloženje, kamene posude za čuvanje ulja). Predstavljeni su i oblici privrede koje možemo smatrati dopunskima, jer su prakticirani u godišnjim razdobljima mirovanja osnovnih oblika privređivanja (poglavito poljodjelstva i stočarstva), kao što su pčelarstvo (košnice dubljene u komadu drvenog debla, pletene od pruća ili slame, izrađene od dasaka te pčelarski pribor) i lov (zamke). Transport predstavljaju kola i sanjke.

mr. sc. Željka Petrović Osmak, muzejska savjetnica

Pogledaj sve predmete iz zbirke