Zbirke i fondovi

Zbirka slika

Zbirka slika počela se oblikovati i razvijati i prije osnutka Muzeja. U zbirci su sakupljene umjetničke slike i grafike većinom visokoobrazovanih umjetnika, ali i samoukih i nepoznatih slikara s različitim temama iz seljačkog života i seljaka u narodnoj nošnji, koje potječu uglavnom s kraja 19. i s početka 20. stoljeća. Značajno mjesto u zbirci zauzimaju predmeti sa sakralnom tematikom – slike na staklu, ikone i zavjetne slike, koje potječu uglavnom iz druge polovine 18. stoljeća i iz 19. stoljeća. Zbirku kontinuirano nadopunjavamo otkupima i darovima te danas broji 841 predmet (2020.). Zbirka je radi svoje iznimne kulturno-povijesne vrijednosti upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske(2014). Svi navedeni predmeti koji su prezentni u zbirci slika imaju prvenstveno značenje kao vrijedna dokumentacija, osobito s etnografskog stajališta, a znatno manje kao umjetnički artefakti. Slike s etnografskim i sakralnim temama bile su nadopuna muzejskim stalnim postavima i povremenim izložbama u skladu s pojedinom koncepcijom. Folklorna tematika bila je okosnica ove zbirke u trenutku njezina nastajanja, a tako je ostalo i do danas. Katalog „Zbirke slika“ objavljen je 2017. godine u izdanju Etnografskog muzeja.

dr. sc. Zvjezdana Antoš, muzejska savjetnica

Pogledaj sve predmete iz zbirke