Zbirke i fondovi

Zbirka tekstilnih alatki i sirovina

Zbirku čine alatke za obradu tekstilnih sirovina biljnog (lan, konoplja, brnistra) i životinjskog (vuna, kostrijet, svila) porijekla, sprave i strojevi za proizvodnju i oblikovanje tkanine, kao i primjerci navedenih sirovina u različitim fazama obrade. Ukupan broj inventariziranih predmeta u Zbirci iznosi 2054 (2016.). Najviše predmeta datira na kraj 19. i prvu polovicu 20. st., dok se lokalitetima pokriva šire područje Hrvatske i nekoliko susjednih zemalja. U Zbirci se nalaze stupe, trlice, grebeni, preslice, vretena i kolovrati, pomoću kojih se najprije oslobađalo i čistilo vlakna, a potom proizvodila nit za tkanje. Pripremu pređe za tkanje predstavljaju dvije vrste vitla (križno i uspravno), snovaljka te nekoliko vrsta sukala, dok grupu alatki za proizvodnju materijala čine tkalačka daščica ili rešetka te horizontalni i vertikalni tkalački stan. Likovno, simbolički i povijesno-sakupljački, posebno se ističe kolekcija preslica s vretenima (1119 kataloških zapisa), od kojih su najstarije datirane u 18. stoljeće. Zbirka se kontinuirano, no reducirano nadopunjava – prikupljanjem predmeta suvremene svakodnevice te, iznimno, rijetkim ili nedostajućim, tradicijskim primjercima iz klase.

Gordana Viljetić, viša kustosica

Pogledaj sve predmete iz zbirke