Zbirke i fondovi

Zbirka uzoraka tkanja i veza

Zbirka uzoraka tkanja i veza obuhvaća fragmente tekstila, prvenstveno dijelove odjevnih predmeta vezenoga ili tkanoga ukrasa (dijelove ženskih kapica, odšivene ili izrezane dijelove muških i ženskih košulja, pregača, suknji, marama...) kao i uzorke tkanja ili veza iz vrijednih privatnih zbirki 19. i početka 20. stoljeća, uključujući uzorke tkiva i veza Srećka Laya, table uzoraka Ferde Hefelea, Milka Cepelića i učiteljice Milke Štanfelj. Najveći broj predmeta dio je inicijalnog fundusa, datacijom i najstariji, a provenijencijom s područja Hrvatske, prvenstveno središnje i istočne. Brojnost i karakteristike inventariziranih predmeta (7392) odgovaraju konceptu sabiranja uzoraka tekstilnoga ručnog rada i koncepciji narodne umjetnosti kao potencijalnom uzoru za novu proizvodnju i obnovu umjetničkoga obrta u konkretnim društveno-političkim i kulturnim zbivanjima u kojima se osnivao Etnografski muzej. Zbirka je 2019. godine podijeljena na dva dijela s dvije zadužene voditeljice: Zbirku uzoraka tkanja i veza iz inicijalnog fundusa (Tea Rittig Šiško) i Ethnographica (Tanja Kocković Zaborski).

dr. sc. Tanja Kocković Zaborski, viša kustosica
Tea Rittig Šiško, viša kustosica